Jan Lantz sätter pålitliga transporter i främsta rummet
Firmans levnadsregel är att sällan eller aldrig säga nej

Att leverera till rätt plats och i rätt tid är ledstjärnan för Jan Lantz Åkeri AB - ett företag inriktat på jourtransporter. På drygt tio år har firman expanderat från ett fordon och en anställd till 11 bilar och 8 medarbetare.
Kärnan i Jan Lantz verksamhet är kyl- och livsmedelstransporter och ambitionen är att utföra transporterna så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt. Kunderna ska tjäna på att anlita Jan Lantz.
- För mig var det naturligt att satsa på kyl- och livsmedeltransporter eftersom jag sysslade med det innan jag startade åkeriet, berättar Jan Lantz. Det visade sig också med tiden vara en rätt satsning. I dag har företaget välrenommerade kunder som exempelvis Servera, KF Dagligvarulager, Posten Brev och Motionskompaniet. Och efterfrågan bara växer.
- Vi behöver både nyanställa och skaffa fler fordon inom det närmaste året, berättar Jan Lantz. I våras köpte åkeriet in två nya lastbilar och i juli införs även en mellanklassbil med en öppningsbar sida och ska användas för specialtransporter och styckegods.

Engagerade medarbetare
Affärsidén för Jan Lantz Åkeri AB är jour dygnet runt och snabba jourtransporter. Dessutom har åkeriet en levnadsregel att sällan eller aldrig säga nej till ett uppdrag.
- Ett nej från oss är i all välmening och inte av bekvämlighet. Det kan bero på att vi inte kan uppbringa de resurser som behövs utan att inkräkta på de uppdrag vi redan tagit på oss, säger Jan Lantz. Företaget värnar också om engagerade medarbetare och miljöanpassade transporter. Alla i åkeriet ska till exempel våga handla och ta beslut och dessutom känna ansvar. När det gäller miljön har åkeriet egna miljöstrategier för att köra ekonomiskt och miljömässigt och välja de miljömässigt bäst lämpade drivmedlen och däcken. För närvarande ingår 7 tunga lastbilar, varav två med släp, i åkeriets verksamhet. Fordonen kompletteras med 4 budbilar för lätta och snabba transporter. Några av dessa budbilar har dessutom kyla och värme för lite längre kyltransporter. Jan Lantz är både ambitiös och entusiastisk och tror på fortsatt framgång för sig och sitt företag.
- Genom en balanserad ekonomi, god skötsel av bilar och framför allt kunder, vill jag överleva och vara ett åkeri att lita på, säger han.

Jan Lantz Åkeri AB

Bransch:
El / Transport

Telefon: 021-383338
Fax: 021-383339


Email:
janne@lantzmaleri.se

Adress:
Jan Lantz Åkeri AB
Tunbytorpsgatan 4
72137 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN